Tupakkakoulutus - eri ammattiryhmille soveltuva koulutuskokonaisuus

 Tupakkakoulutus - eri ammattiryhmille soveltuva koulutuskokonaisuus

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen yksikkö ja farmasian laitos, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Mikkelin, Seinäjoen, Lahden ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä laatineet monimuotoisen, eri ammattiryhmille soveltuvan tupakasta vieroituksen koulutuskokonaisuuden.

Koulutuskokonaisuutta käytetään lääkäreiden, hammaslääkäreiden, farmaseuttien, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, kätilöiden, suuhygienistien, fysioterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien perusopetuksessa. Koulutus soveltuu hyvin myös työorganisaatioiden henkilöstön täydennyskoulutukseen.

Koulutuskokonaisuus muodostuu 1) perehtymisestä kaikille avoimeen, laaja-alaiseen tietopakettiin verkossa, 2) siihen liittyvien tehtävien tekemisestä Moodle - oppimisympäristössä sekä 3) osallistumisesta oppilaitoksen järjestämään lähiopetukseen. Kurssitehtävät sisältävät case - harjoitteiden tekemistä opettajan tai tuutorin ohjauksessa ja oman tupakkatietouden testaamista.  Lähiopetuksessa harjoitellaan tupakasta vieroitusdialogia asiantuntevassa ohjauksessa ja paneudutaan hoitoketjun merkitykseen tupakasta vieroituksessa. Koulutuskokonaisuus perustuu Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot – Käypä Hoito – suositukseen (2012).

Lue lisää ja tutustu koulutuksen sisältöön www.tupakkakoulutus.fi

Kommentit (ei vaadi rekisteröitymistä)

0 kommentti

Lisää uusi kommentti

(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
2 + 11 =
travel