Ohjaajakoulutukset

28 päivää ilman -tapaamisia vetävät tehtävään koulutetut ohjaajat. Järjestämme maksuttomia ohjaajakoulutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutukset toteutetaan pääasiassa verkossa Lync/Skype for Business -etäyhteydellä, tarpeen vaatiessa myös lähiosallistuminen on mahdollista. Tiedotamme tulevista koulutuksista verkkosivuillamme.

Koulutukseen osallistuvien tulee olla perehtyneitä nikotiinivieroitukseen ja heillä tulee olla mahdollisuus 28 päivää ilman -tapaamisten toteuttamiseen omassa organisaatiossaan.

Koulutamme 28 päivää ilman -ohjaajakoulutuksen käyneitä myös mallin verkkotapaamisten ohjaamiseen. Verkko-ohjaajakoulutukset toteutetaan myös Lync/Skype fo Business
-etäyhteydellä. Koulutus on kaksiosainen ja edellyttää osallistumista molempiin koulutuspäiviin. Myös verkko-ohjaajakoulutukset ovat maksuttomia. 

 

travel