Savuton Kunta 2020

08.01.2020
Tarja Kristiina Ikonen

TIEDOTE 9.1.2020, julkaisuvapaa heti

Savon Sydänpiiri käynnisti vuonna 2008 Savuton Savo- ja vuonna 2012 valtakunnallisen Savuton Kunta -ohjelman, joiden tulostavoitteena oli saada kunnat sitoutumaan savuttoman toimintakulttuurin edistämiseen. Tavoiteltuna vaikutuksena oli tupakoinnin vähenemisen tukeminen Suomessa, sekä työajan savuttomuuden yleistyminen. Samalla haluttiin myös kehittää nikotiinivieroitustoimintaa ja parantaa sen saavutettavuutta.

Kysymys kuuluukin, mitä tapahtui? Vuosien 2010-2019 välillä kuntien savuttomuuspäätökset lisääntyivät 238 prosenttia. Manner-Suomen kunnista 91 prosenttia on sitoutunut savuttoman toimintakulttuurin edistämiseen. Vain kaksi kuntaa, Pyhtää ja Ylivieska, ovat tehneet kielteisen päätöksen. 22 kuntaa valmistelee ohjelmaan sitoutumista. Neljässä kunnassa (Orimattila, Alavieska, Siikainen, Kempele) ei valmistella päätöstä. Nikotiiniriippuvuuden hoitoon kehitettyä www.28paivaailman.fi -toimintamallia toteutetaan osana nikotiiniriippuvaisen potilaan hoitoketjua Turussa, Tampereella ja Oulussa.

- Savon Sydänpiirin toiminnanjohtaja Tarja Kristiina Ikonen ja suunnittelija Maria Puustinen korostavat, ettei kuntien savuttomuuspäätöksiä olisi saatu näin laajasti ilman Savuton Kunta -ohjelmaa, ja ilman konkreettista tukea, jolla ohjelman toimenpiteet implementoitiin kuntien arkeen. 

THL:n mukaan myös väestön tupakointi on historiallisen matala. Suomalaisista 20–64-vuotiaista tupakoi päivittäin 13 % vuonna 2017. Miehistä päivittäin tupakoi 15 % ja naisista 12 %. Väestöryhmittäiset erot tupakoinnissa ovat edelleen suuret. Toisaalta, vaikka matalammin koulutetut tupakoivat selvästi korkeasti koulutettuja yleisemmin, tupakointi on vähentynyt viime vuosina myös matalasti koulutetuilla. Nuorilla tupakointi vähenee ja nuuskaaminen yleistyy erityisesti ammattiin opiskelevilla. Vuonna 2019 päivittäin nuuskaavia poikia oli yläkouluissa 8 %, lukioissa 7 % ja ammatillisissa oppilaitoksissa 20 %.  Sähkösavukkeen käyttö ei ole yleistynyt, eikä sitä Suomessa suositella tupakoinnin lopettamisen tukimuodoksi. 

www.28paivaailman.fi osaksi nikotiiniriippuvaisen hoitopolkua

Ohjelman toinen tavoite, nikotiiniriippuvuuteen kohdistuvien tukipalveluiden uudistaminen, käynnistettiin yhteistyössä Savuton Helsinki -ohjelman kanssa. Kehittämistyön tuloksena syntyi www.28paivaailman.fi -toimintamalli, joka on jo nyt osa nikotiiniriippuvaisen potilaan hoitoketjua Turussa, Tampereella ja Oulussa. Kuopiossa on pilotoitu toimintamallin liittämistä kaupungin työterveyshuollon palveluvalikoimaan. Tulevaisuuden tavoitteena on, että jokaisessa eritysvastuusairaanhoitopiirissä tuotetaan www.28paivaailman.fi verkkopalvelua nikotiiniriippuvaisten tueksi.

Palvelun kehittämisessä korostettiin käyttäytymistieteellistä lähestymiskulmaa, keskittymistä nikotiiniriippuvuuteen, asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisäämistä sekä palvelun digitaalisuutta. Vaikuttavuuden seurannan positiivisten tulosten myötä päädyttiin myös verkkoryhmien käynnistämiseen, joka turvaa palvelun valtakunnallista saatavuutta. 

Media terveysvaikuttajana

Savuttoman toimintakulttuurin kehittäminen herätti median mielenkiinnon. Savon Sanomat kirjoitti 2.5.2008 pääkirjoituksessaan ”Täydellinen tupakoimattomuus lienee utopistinen tavoite, mutta suurta kalaa kannattaa pyytää, vaikka joutuisi tyytymään pienempään saaliiseen”. Helsingin Sanomat esitteli savuttomuutta NytTen palstalla vuonna 2010, jossa nostettiin viikon suosikkiasioita esille, seuraavasti: ”Pohjois-Savon kunnat julistautuivat savuttomiksi, joten paikallisia palomiehiä uhkaa työttömyys”. Savon Sanomien Toivanen-pilapiirrokseen ohjelma pääsi 5.3.2010 ja Helsingin Sanomien Karlsson-pilapiirrokseen 23.9.2012. Aiheesta on kirjoitettu ennätyksellinen määrä valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa lehdissä, ja siitä on uutisoitu runsaasti radiossa ja televisiossa. Jokainen mediatapahtuma oli samalla interventio, joka tuki savuttoman toimintakulttuurin läpimenoa ja hyväksymistä arjen normiksi.

- Tarja Kristiina Ikonen toteaakin: ”Savuton Kunta -ohjelma osoittaa, kuten aiemmin Pohjois-Karjala-projekti teki, että yhteisötason terveyden edistämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä vaikutuksia toimintakulttuuriin, sekä tukea yksilön terveyttä ja yhteiskunnan terveyspoliittisia tavoitteita.”

Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja, Savon Sydänpiiri ry

Maria Puustinen, suunnittelija, Savuton Kunta -ohjelma

Yhteydenotot: puh 0500 574 642, tarja.ikonen@sydan.fi

Kommentit (ei vaadi rekisteröitymistä)

0 kommentti

Lisää uusi kommentti

(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
11 + 8 =