Tietoa meistä | 28 päivää ilman

Tietoa meistä

28 päivää ilman on kaikille sopiva palvelu tupakoinnin lopettamiseen. Palvelun johtoajatuksia ovat tarpeen mukainen osallistumismahdollisuus ja vapaavalintaisuus.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu:

 • 28 päivää ilman -kasvokkaiset teematapaamiset ja vertaistuki
 • 28 päivää ilman  verkossa toteutettavat teematapaamiset ja verkkovertaistuki (tulossa syksyllä 2017)

Voit valita kasvokkaisia tapaamisia, verkkotapaamisia tai molempia.

 • Palvelun ohjaajakoulutukset tapaamisia toeuttaville ammattilaisille

Palveluun kuuluvan vaikuttavuusseurannan mukaan osallistujien motivaatio tupakoinnin lopettamiseen ja usko omaan onnistumiseen lopettamisessa lisääntyy tapaamisiin osallistumisen myötä. Myös suora osallistujapalaute osoittaa, että 28 päivää ilman -tapaamiset tukevat tupakoinnin lopettamista. 

 

Teematapaamiset

Neljässä tapaamisessa pureudutaan tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen liittyviin tekijöihin eri näkökulmista. Tapaamisissa on aikaa kysymyksille, keskustelulle ja kokemusten vaihtamiselle. Käsiteltävät teemat ovat:

 1. Tapa, tottumus vai riippuvuus?
  • Miten tupakka ohjaa päivääni. Riippuvuuden monet muodot.
 2. Mikä tukee lopettamista?
  • Nikotiinikorvaustuotteiden ja lääkehoidon oikea käyttö auttaa riippuvuuden katkaisemisessa.
 3. Jaksanko jatkaa?
  • Eroon vieroitusoireista. Miten valmistaudun arkeen ja luon uutta tilalle.
 4. Huolenaiheet ja itsepetokset
  • Painonhallinta, stressi ja muut murheet. Vain yksi henkonen on harhaa.
 5. 28 +1 -vertaistukitapaamiset
  • Vertaistukea sinulle, joka sitä kaipaat.

 

28 päivää ilman -palvelu on kehitetty Savuton Kunta ja Savuton pääkaupunkiseutu -projektien yhteistyönä.

Tutustu 28 päivää ilman -ohjelmaan: Yleisesittely 28 päivää ilman -palvelusta PDF.

Ilmoittaudu teematapaamisiin täällä.

Palvelun ohjaajakoulutukset

28 päivää ilman -tapaamisia toteuttavat tehtävään koulutetut ohjaajat. Maksuttomia ohjaajakoulutuksia järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille noin neljä kertaa vuodessa eri puolilla maata. Niihin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Koulutukseen osallistuvilla tulee olla perustiedot motivoivasta keskustelusta ja nikotiinivieroituksesta. Lisäksi heillä tulee olla mahdollisuus 28 päivää ilman -tapaamisten toteuttamiseen omassa organisaatiossaan.

Ilmoittaudu ohjaajakoulutukseen täällä.

Palvelun vaikuttavuuden seuranta

28 päivää ilman -toimintamallin vaikuttavuutta seurataan teematapaamisiin osallistuville lähetettävillä kyselyillä. Alkukartoituskyselyn jälkeen lopettamistilannetta seurataan yhden kuukauden sekä kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisestä tapaamisesta lähetettävillä seurantakyselyillä. Osallistujilla on lisäksi mahdollisuus antaa palautetta jokaisesta tapaamisesta. Ohjaajakoulutuksia kehitetään niistä kerättävien osallistujapalautteiden tulosten avulla

28 päivää ilman -palvelu on osa Savuton Kunta -ohjelmaa ja kehitetty Savuton Kunta ja Savuton pääkaupunkiseutu -projektien yhteistyönä. Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Löydät 28 päivää ilman -palvelun myös sosiaalisesta mediasta:

 28 päivää ilman  @28paivaailman

Savuton kunta -tiimi

Yhteistyössä